Series Phim Chuyến Tàu Sinh Tử - Train To Busan
Series Phim Huyền Thoại Riddick - The Chronicles of Riddick
Series Phim Đặc Cảnh Đồ Long - Tiger Cage
Series Phim Trong Vòng Vây - Under Siege
Series Phim Kipo Và Kỷ Nguyên Kỳ Thú - Age Of Wonderbeasts
Series Phim Đêm Ấy Sao Chổi Đến - The Night Of The Comet
Series Phim Hà Thần - Tientsin Mystic
Series Phim Tương Dạ - Ever Night
Series Phim Người Băng - Iceman
Series Phim Vô Gian Đạo - Infernal Affairs
Series Phim Ngạnh Hán - The Underdog Knight
Series Phim Thần Bài Macau - From Vegas To Macau
Series Phim Tú Xuân Đao - Brotherhood of Blades
Series Phim Đội đặc nhiệm SWAT
Series Phim Lời Nguyền - The Grudge
Series Phim Quyết Đấu - Undisputed
Series Phim Thung Lũng Sói - Wolf Creek
Series Phim Tìm lại ký ức - Total Recall
Series Phim Hoạt Hình Thế Giới Máy Bay - Planes
Series Phim Cảnh Sát Vùng Beverly Hill - Beverly Hills Cop